Report

Site name:
(zaklad)
Site features:
Elevation, treasure , Tool
Time span:
800 - 950
Hamlet:
Camberg
Settlement:
Cerov Log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Tik nad robom kamnoloma , slabih 400 m jugovzhodno od območja, kjer je bilo leta 2001 raziskano zgodnjesrednjeveško grobišče, 3281/4, k. o. Gorenja Orehovica, Tik nad kamnolomnomj je bil najden zaklad železnih predmetov: dve sekiri, klešče in dleto, 4 m oddaljen je bil manjši lopatast lemež, pri zakladu pa dolomek lonca tipa S6, ki ni starejši od 10. st..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, od konca 8. do prve polovice 10. stoletja