Report

Site name:
Kreljeva 6 (nekdanja palača Baseggio)
Site features:
Graves in the settlement, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
650 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: V mestnem jedru Kopra, na območju nekdanje palače Baseggio, Kreljeva 6, EŠD 246., Na območju palače Baseggio na Kreljevi 6 (Trenz et. al. 2011, 125), ki predstavlja samostojen gotski objekt so pri sondiranju odkrili skupaj 9 grobov, ki so bili opredeljeni kot zgodnjesrednejveški (Zanier 2011,a,b). Skupina 7 grobov se nahaja v JZ delu objekta. Med njimi je bil kot osrednji in najstarejši grob prepoznan grob 3, obložen s kamnitimi ploščami (Zanier 2011, 43). SV od te skupine sta bila že pred tem odkrita 2 posamična grobova (Zanier 2011,interno: LIBERA 32779; Trenz et al. 2011). Iz objave župnik Jože Pacek (Bavec 2001, 62). Dodatno je potrjena še leta 1753 v vizitacijskih spisih, kotc. sv. Janeza Evangelista (vir: Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena, Brežice, 07.07.2009, št. 620-1/2009).?`???????????????????????????(?????.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Grobovi so bili opredeljeni kot zgodnjesrednjeveški.