Report

Site name:
Stari grad = Dolga njiva = Hasberg = Haasberg
Site features:
hoard
Time span:
800 - 920
Settlement:
Unec
Topographic unit:
Rakek
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Zaklad je bil najden pod zahodnim pobočjem Starega gradu z iskalcem kovin in nestrokovno izkopan. V delvnici NMS so predmete konzervirali in evidentirali pod št. ZN 307/1--8.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 103-146
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 96