Report

Site name:
Popava 1
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, Tool, Costume and jewelry, other finds
Time span:
575 - 825
Settlement:
Lipovci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na trasi AC vzhodno od priključka Lipovci, na njivah z ledinskim imenom Popava, Po navedbah avtorjev (Šavel in Karo 2012) so bili odkriti ostanki 29 objektov (stavb?) v treh večjih koncentracijah (tri domačije?). Na celotnem najdišču sta bili odkriti tudi dve ognjišči in ena peč..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), po stari objavi, Avtorji (Šavel in Karo 2012) naselbino na podlagi tipo-kronološke analize datirajo med konec 6. in začetek 9. stoletja.