Report

Site name:
Ljubljanica - Križenca - Lipe
Site features:
water, treasure , Tool, weapons, other finds
Time span:
850 - 950
Settlement:
Lipe
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: struga Ljubljanice med ledinama Lipe in Križenca pri Lipah, V strugi Ljubljanice v bližini ledin Lipe in Križenca je na rečnem dnu ležalo v razdalji dveh metrov več enako korodiranih predmetov: sekirasti surovec, sekira-bradva, ozka sekira, šilo, cepin in kosa. Knific domneva, da gre za zaklad v rečnem bregu, ki ga je spodjedel tok Ljubljanice. Vsekakor so na opisanem mestu sledi meandriranja Ljubljanice..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Sekirasti surovci veljajo za prednovčno plačilno sredstvo predvsem na ozemlju Moravske in soseščine v poavarskem času in pred uvedbo novčništva..Drugačno najdišče ali najdba: sekirast surovec kot plačilno sredstvo