Report

Site name:
Hom = Hum
Site features:
Elevation, fortification / tower, Tool
Settlement:
Ferlach - Borovlje
Topographic unit:
Ferlach - Borovlje
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - na hribu Hom/Hum nad Borovljami, 355/1, Vrh hriba Hum je obdan z okopom. V tlorisu trikotasto gradišče 117 x 75 m..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, Najdenih je bilo samo nekaj kovanih žebljev. AVtorica sklepa o začasnem pribežališče iz zgodnjega srednjega veka alu časa turških vpadov.