Report

Site name:
Dolge njive
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics, Costume and jewelry, other finds
Time span:
940 - 1100
Settlement:
Bela Cerkev
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: trasa avtoceste jgovzhodno od Bele Cerkve, Ravnina, ki se rahlo spušča ´proti jugu. Tu so bili v drugotni legi odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine, del dvodelnega srčastega obeska in enkolpion. Po mnenju Phila Masona izvirajo iz sosednje naselbine, morda Bele cerkve..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Dvodelni srčasti obeski najdenega tipa se pojavijo v drugi tretjini 10. st., enkolpion bi bil lahko iz 11. st., lončenina še ni objavljena.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Drugačno najdišče ali najdba: enkolpion