Report

Site name:
Na plesi
Site features:
barrow cemetery, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- 31 grobov, od tega le 13 s pridatki -- izkop. 2013, 2014 in 2016 -- po 2 grobova sta obdana s krožnima jarkoma (pokop v 2 gomilah). Gre za najbogatejše grobove grobišča! -- posebnost je odsotnost lončenine (le 1 lonec v grobu, še en brez konteksta); morda je tako stanje posledica posegov (grobovi so zelo plitvo pod površino) -- po pripovedi domačinov so tu večkrat naleteli na kosti (>> veliko uničenih grobov). Ljudsko izročilo temu delu pravi "madžarsko grobišče") -- Sankovič predvideva, da se je grobišče širilo proti današnjim stavbam tovarne Mura. Izgradnja proizvodnih prostorov je gotovo uničila velik del grobišča, vendar o tem ni nobenih podatkov! -- najbogatejši grob je grob mlade visoko noseče ženske v gomili 1. Steklo jagod je T. Knific opredelil kot izvorno orientalsko. -- grobišče po gradivu sodi v konec 8. in v 9. st., kar se pokriva tudi s C14 analizami kosti, le en grob je straješi (7. st.) in en mlajši (zač. 11. st.), oba določena po kosteh, ker sta brez pridatkov. -- leta 2016 Na plesi tudi zemljanka iz 2. pol. 11. st. in jarki iz 11. st.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Sankovič Samo Murska Sobota - arheološko območje Na Plesi Arheologija v letu 2013, dediščina za javnost. Zbornik povzetkov Ljubljana 2014 51
Pojbič Jože Murska Sobota: Odkrili grobove iz zgodnjega srednjega veka Delo, 9. 1. 2014 Ljubljana 2014 1
Sankovič Samo Murska Sobota - arheološko območje Na plesi Arheologija v letu 2014. Dediščina za janvnost. Ljubljana 2015 37
Sankovič Samo Slovansko grobišče Na plesi v Murski Soboti / The Slavic cemetery Na plesi in Murska Sobota Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 46
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68