Report

Site name:
V ključeh
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Rodine
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, V ruševino rimske podeželske vile iz 2. st. je vkopan grob skrčenca brez pridatkov..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: stavba C v villi rustici ob njeni severozahodni stranici, k.o. Doslovče: 756, Ruševine rimske podeželske vile v ravnini jugozahodno od Rodin. Skrčenec upošteva smer vile, proti JJV.