Report

Site name:
Bazoviška ul. 1, Cankarjeva 11,13 in 15
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
430 - 600
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , št. 207, 208, k. o. Koper, 209 (ne obstaja več), Pri sondiranju leta 1993 so odkrili številne najdbe iz časa pozne antike od 5.-7. st., večinoma gre za fragmente amfor vzhodnomediteranskega porekla (Snoj 1993, 3)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,