Report

Site name:
Pod Stražo
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics
Time span:
400 - 650
Settlement:
Bled-Želeče
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Datacija je okvirna, grobovi so vkopani v ruševino stavbe iz 2. ali 3. stoletja. V enem od grobov (št. 4) je bil lonec poznoantične domače izdelave..Opis lokacije in najdišča: Na prostoru sedanje hiše Cankarjeva cesta 34, Na ledini Pod Stražo so na prehodu ceste čez ježo dolinske terase našli pet okostnih rimskodobnih grobov in ostanke (antične ?) stavbe. Dvoje skeletov je ležalo v stavbnem prostoru z nekaj lončenine in delom brusnega kamna, troje pa jih je bilo zunaj njega brez pridevkov. Glede na opis gre za poznoantično grobišče v ruševinah antične stavbe.