Report

Site name:
Sveto mesto
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Raduše
Topographic unit:
Podgorje/Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo,.Opis lokacije in najdišča: nad kmetijo Smrčun v Radušah 19, 2282/1,k.o. Podgorje I-II, Morda zgolj naravno oblikovano zemljišče.