Report

Site name:
Gornje njive
Site features:
agricultural settlement, Partly fortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, Building equipment, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
1000 - 1300
Settlement:
Dolga vas
Topographic unit:
Lendava
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na prostoru severnega dela pentlje AC izvoza Dolga vas in na trasi AC vzhodno od izvoza., Srednjeveški naselbinski ostanki so razporejeni v več (vsaj 7) medsebojno ločenih skupin, ki jih lahko opredelimo kot domačije..Ena od domačij je bila obdana s polkrožno palisado in ogradna jarka..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), po stari objavi, Izkopavalca (Šavel in Kerman 2008; Kerman 2013) naselbino datirata med 10. in 13. stoletje.