Report

Site name:
Kidričeva ulica - Muzejski trg
Site features:
settlement
Time span:
470 - 650
Hamlet:
Capris
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinate vzete na križišču ulic Kidričeva in Muzejski trg. Bilo je narejenih več sond, glede na opis gredo le-te še po Muzejskem trgu proti S., Ob izkopavanjih je bila odkrita bogata poznoantična plast (amfore, groba hišna keramika)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,