Report

Site name:
sv. Jakob
Site features:
church, Elevation, Cult place
Settlement:
Grgar
Topographic unit:
Grgar
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Sedaj je tam JV spomenik padlim v 1. sv. vojni na hribu Vodice,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , Cerkev je še vrisana v franciscejski kataster