Report

Site name:
Rožičev vrt
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Flat burial ground, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Moste
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, Od druge polovice 19. st. dalje najdbe posamičnih okostij . Pridatki niso znani..Opis lokacije in najdišča: na skrajnem zahodnem robu vasi, med hišama Moste 71A in 72A, 1167, k. o. Žirovnica (leta 2019 ta št. ne velja več), Ravnina savske terase. Grobovi bi bili lahko antični ali poznoantični..Natančnost lokacije: natančna lokacija