Report

Site name:
Na Zavrteh = Zavrti
Site features:
Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry, Coins, Animal bones
Time span:
500 - 600
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, Sagadin v VS datira grobišče v 6. st., Registre dediščine (EŠD 17677= pa jih uvršča v zgodnji srednji vek. Najdbe niso objavljene..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Zavrti 6, Zavrti 7,