Report

Site name:
Bazoviška ul. 34 in 36
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: Del najdišča Koper - Mestno jedro, EŠD 235..Opis lokacije in najdišča: Hiša Bazoviška 34, KO Koper: 311, Naselbinski ostanki na prostoru hiš Bazoviška 34 (ne obstaja več) in 36..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, po objavljenem kratkem povzetku