Report

Site name:
Site features:
Cult place
Settlement:
Puče
Topographic unit:
Šmarje pri Kopru
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: za vasjo, na parceli Matije Ambrožiča, Po ustnem izročilu naj bi za vasjo Puče stala cerkev, na mestu, kjer je bila 1981 vidna groblja (Boltin Tome 1981, 305)..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta, Trenutno ni moč podati datacije.