Report

Site name:
Nova tabla - vzhod
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool, Costume and jewelry, other finds
Time span:
500 - 680
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Začetek poselitve najdišča označuje prostoročno izdelana lončenina z enostavnim neobvrtenim ustjem in C14 datacije, ki nakazujejo poselitev že v prvi tretjini 6. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Odkrite so bile tako vkopane stavbe, kot stavbe stojkaste gradnje..Opis lokacije in najdišča: Večji del najdišča je danes prostor gramoznice, imenova tudi "Soboško morje", Ravninska naselbina z vkopanimi stavbami in stavbami stojkaste gradnje.