Report

Site name:
mestno jedro (sv. Duh, Pastoralni center)
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 650
Settlement:
Črnomelj
Topographic unit:
Črnomelj
Topographic area:
Črnomelj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdišče je večfazno, vendar gre očitno za kontinuirano poselitev od 4. do konca 6. oz. celo sredine 7. st..Opis lokacije in najdišča: v jv vogalu srednjeveškega mesta, Poznoantična naselbina je verjetno obsegala večino pomola nad okljukom Lahinje, ki ga danes zavzema srednjeveško jedro Črnomlja. Ohranjeni ostanki so bili odkriti predvsem v JV delu, kjer so bile odkrite naselbinske strukture, cerkev in obrambni sistem (obzidje, stolpi, cerkev)..Natančnost lokacije: natančna lokacija