Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_z0256
Time span:
750 - 800
Number:
1
Grave depth from:
0.54 m
Grave depth to:
0.54 m
Declination from north:
119 °
Grave features:
stone behind the head, human, metal artefact in the filling, burial (not mound), head circlet, ring
Body ID:
1965_z0256
Min age:
18
Max age:
20
Body features:
right arm stretched, left arm partially bent, partially preserved, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 1965_z0256 (kv. K05) Grobna jama. Okostje je bilo na ilovici v globini 0,54 m. Azimut 119°. Za okostjem je tičal pokončen ploščat kamen. Zasutje. V bližini okostja je bil obroč (12). Okostje. Morda moški, 18–20 let. Roki sta bili iztegnjeni ob trupu, po risbi je bila levica položena na levo kolčnico. Nogi sta manjkali. Pridatki. Na levi strani ob lobanji več naglavnih obročkov (1–10). Bili so močno razlomljeni in danes ni razvidno, kateri deli sestavljajo posamezen kos nakita. Inventarizirani so pod štirimi številkami (inv. št. GM KFC 402, 403, 404, 405). Ker vsaka označuje več različnih naglavnih obročkov, jih obravnavamo kot skupino s štirimi inventarnimi številkami. Ob njih je bil tudi polizdelek naglavnega obročka (11). (O možnosti, da predmeti niso povezani z grobom, glej komentar spodaj) (1) Srebrn naglavni obroček, en del locna ima zanko, drugi kaveljček. Na locen nataknjeni dve jagodi. Ena je vretenčasta iz modrozelenega, prosojnega, jamičastega stekla, d. 3 mm, š. 5 mm. Druga je dvojna kolobarjasta iz prosojnega, temnomodrega, pramenastega stekla, d. 9,8 mm, š. 6,35 mm. Mere locna: š. 22 mm, v. 26 mm, deb. 0,8 mm. Z locnom je sprijetih več odlomkov locnov drugih naglavnih obročkov. RisbaD. [403A] (2) Bronast naglavni obroček, en konec je imel zanko, drugi kaveljček. Spodnji del locna je uvit v 5 zank, z njih so visele sesukane bronaste žičke. Mere: š. 23 mm, deb. 0,85 mm. RisbaD. [402B] (3) Bronast naglavni obroček, en konec je imel zanko, drugi kaveljček. Spodnji del locna je uvit v 4 zanke. Mere: deb. 0,85 mm. Z locnom so bili sprijeti odlomki locnov drugih naglavnih obročkov. RisbaD. [404C] (4) Bronast naglavni obroček, konca locna manjkata. Ohranjeni spodnji del locna je uvit še v dve zanki. Mere: deb. 0,85 mm. RisbaD. [404D] (5) Bronast naglavni obroček, konca locna manjkata. Spodnji del locna je bil uvit v navpično zanko, nanjo je nataknjena jagoda iz zelenkastega, prozornega, mehurčkastega stekla, z liso iz temnomodrega prosojnega stekla, d. 8 mm, š. 9 mm. Zdi se, da v jagodi tiči cevka iz bronaste pločevine. Na locen sta nadeti še dve jagodi. Ena je dvokonična iz temnomodrega, prozornega, mehurčkastega stekla, d. 3,5 mm, š. 5,7 mm. Druga je kolobarjasta iz prosojnega temnomodrega stekla, d. 2,3 mm, š. 61 mm. Mere locna: deb. 0,85 mm. RisbaD. [405E] (6) Bronast naglavni obroček, konca locna sta bila zanka in kaveljček. Spodnji del locna je bil uvit v navpično zanko, nanjo je nataknjena jagoda iz zelenkastega, prozornega, mehurčkastega stekla, d. 9 mm, š. 9. mm. Debelina locna zaradi korozijske plasti ni razvidna. RisbaD. [405F] (7) Bronast naglavni obroček, konca locna sta bila zanka in kaveljček. Spodnji del locna je bil uvit v navpično zanko, nanjo je nataknjena jagoda iz zelenkastega, prozornega, mehurčkastega stekla, d. 6 mm, š. 9. mm. Mere locna: deb. 0,85 mm. RisbaD. [405G] (8) Bronast naglavni obroček, ohranjen je le delček spodnjega dela locna, ki je bil uvit v navpično zanko, nanjo je natak­njena jagoda iz zelenkastega, prozornega, mehurčkastega stekla, d. 5 mm, š. 9,5. mm. Mere locna: deb. 0,85 mm. RisbaD. [405H] (9) Bronast naglavni obroček, ohranjen je le delček spodnjega dela locna, ki je bil uvit v navpično zanko, nanjo je natak­njena jagoda iz zelenkastega, prozornega, mehurčkastega stekla, d. 6 mm, š. 9. mm. Mere locna: deb. 0,85 mm. RisbaD. [405I] (10) Odlomek rjaste železne paličice, na njenem koncu jagoda iz prozornega, zelenkastega, mehurčkastega stekla. Premer jagode 5 x 6 mm. Gre za obesek na zanki enega od zgornjih naglavnih obročkov s stekleno jagodo. RisbaD. [405J] (11) Bronast naglavni obroček, polizdelek. Locen je prepognjen, en konec je zaobljen, drugi staro odščipnjen, oba še nista oblikovana v zanko ali kaveljček. Mere: deb. 1,35 mm, t. 0,9 g. Inv. št. GM KFC 401. Predmet iz zasutja ali plasti ob grobu. (12) Masiven vlit obroček iz svetle kovine, morda pokositren. Lahko bi šlo za del pasne spone. Mere: pr. 43 mm, deb. 3,8 mm, t. 14,1 g. Inv. št. GM KFC 400. Komentar. Pogačnik in v zagrebškem laboratoriju so okostje ocenili kot morda moško. Glede na naglavni nakit bi najprej pomislili na žensko in napako pri antropološki opredelitvi. Izjemno veliko število naglavnih obročkov, ki so bili zloženi na kup in polizdelek, ki ga Valič v osnutku kataloga sicer ne omenja, vendar je viden že na najstarejši fotografiji predmetov iz groba, pa dopuščajo tudi drugačno razlago. Lahko jih razumemo kot zbirko nakitnih predmetov, ki niso bili v uporabni legi. Obstajata najmanj dve možnosti. Prva je, da so zbirko zakopali v zemljo neodvisno od groba in gre za samostojen zaklad, nad katerim je bil pozneje izkopan grob. Druga možnost je, da so predmete zakopali v dno groba in nanje položili truplo pokojnika.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 110