Report

Site name:
Hrib, Vrh
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction S., Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
550 - 600
Settlement:
Veliki Orehek
Topographic unit:
Gotna vas
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: vinograd na zahodnem robu Velikega Orehka, 2344, k.o. Zajčji vrh (identificirano na franciscejskem katastru in na sodobnem katastru dne 9.11.2020), Pri rigolanju vinograda na zahodnem robu Velikega Orehka (280 m.n.v) pri Stopičah, so v letih 1910 in 1911 naleteli na 35 grobov. Lončenino so delavci uničili. Tedanji deželni muzej v Ljubljani je pridobil dve bronasti pasni sponi in bronasto utežno ploščico, ki je bila datirana v obdobje Justina (565- 578). Sočasni naj bi bili tudi pasni sponi. 21 grobov naj bi imelo pridane nože in pasne spone. (Pirkovič 1970-71, 175-176)..Natančnost lokacije: natančna lokacija