Report

Site name:
Panorama
Site features:
Elevation, Cult place
Time span:
350 - 450
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na robu pobočja, Leta 1983 so bili v sondi na robu pobočja v ruševini najdeni ostanki mozaika zgodnjekrščanske cerkve. Iz Panorame izvirajo tudi druhe najdbe, ki jih lahko pripišemo opremiu cerkva (deli oltarne pregrade)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi,