Report

Site name:
Na Hribu = Na škofijah
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1100 - 1700
Settlement:
Krkavče
Topographic unit:
Šmarje pri Kopru
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na južnem pobočju Hriba,severozahodno od vasi Krkavče (J od današnjega pokopališča in današnje cerkvice). Koord. odvzeti na nekdanji parceli 838, kot je veljala leta 1967 (po načrtu najdišča Šribar) in ne po današnji 838, ki pomeni bližnje pokopališče! odvzeto po dan. parceli 706 k. o. Krkavče., 838, k.o. Krkavče (danes je to ali 704 ali 706, ista k.o.!), V izročilu ohranjeno poimenovanje "pri cerkvi" v vaškem predelu im. Hrib (na st. kartah "Crib", gl. MAPIRE), naj bi imelo po Vinku Šribarju historično podlago v cerkvi sv. Štefana na tem mestu, ki so jo podrli po letu 1700 (Šribar 1967, 365). Šribar je menil, da so pri arheoloških izkopavanjih odkrili zidove prav te cerkve (Šribar 1967)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Ni možno podati povsem zanesljive ocene starosti vseh elementov odkritih na grobišču.