Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
350 - 450
Settlement:
Zgornji Breg
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na Zgornjem Bregu je bilo veliko poznorimsko grobišče, ki so ga raziskovali od leta 1893. Grobne celote starejših izkopavanj so večinoma uničene, ohranjene so le pri 30 grobovih, ki jih je leta 1963 izkopala Iva Curk..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja