Report

Site name:
Pod Stražo = Žale
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Bled-Želeče
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Grobovi iz rimske dobe na Bledu Cerkev in dom. Cerkveni list za blejsko župnijo 7 Bled 1937 25-27
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 145
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 163-164
Pleterski Andrej Uporaba arheoloških najdb in zgodovinskih virov pri srednjeveškem zgodovinskem raziskovanju (na primeru Bleda in razvoja tamošnjega briksenskega gospostva) Zgodovinski časopis 32/4 Ljubljana 1978 381, zemljevid 1/8
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34