Report

Site name:
Rateče 43 = Kajžnikova domačija
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Rateče
Topographic unit:
Kranjska gora
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Rob glinastega kotlička z luknjo. Taki so v zgodnjesrednjeveških naselbinskih kontekstih, ni pa jih v poznoantičnih..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: stavba Rateče 43 (Kajžnikova domačija, sedaj muzej), Pri prenovi Kajžnikove domačije, so pri kopanju v notranjosti hiše naleteli na lončenino (neobjavljeno)