Report

Site name:
Kumarjeva ul. 1
Site features:
Graves in the settlement, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
430 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , 458, k.o. Koper, Med številnimi ostanki lesenih in zidanih stavb, dokumentiranih v 7 fazah, je tudi poznoantični ali zgodnjesrednjeveški otroški grob, odkrit v grobni jami obdani s peščenjakovimi lomljenci, približne usmeritve JZ-SV (Trenz et al. 2011, 128)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,