Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction E, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, weapons
Time span:
700 - 800
Settlement:
Srejach - Sreje
Topographic unit:
Kanzian am Klopeiner See - Škocjan
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, v enem od treh grobov lonček z valovnico, nož in tri puščične osti (kot grob v Bitnjah). datacija v 8. st. je najbolj verjetna. V drugem grobu dolgi saks..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na trasi nove hitre železnice V od vasi, KG Srejach : 180/2, Rob dravske terase, ki se spušča proti vzhodu