Report

Site name:
Popava 2
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
600 - 900
Hamlet:
Popava
Settlement:
Lipovci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejši predmeti na najdišču so posamezni odlomki prostoročno izdelanih neokrašenih loncev z jamičasto površino, odkriti v naselbinskih jamah, kakršni so značilni za čas do sredine 7. stoletja. Veliko večino ustij zgodnjesrednjeveške lončenine lahko opredelimo v skupini S2 in S3, posamezna ustja pa v skupino S4. Med najmlajše predmete na najdišču lahko opredelimo odlomke loncev s kompaktno površino in ustji skupine S4, kakršne lahko datiramo v konec 8. ali 9. stoletje..Opis lokacije in najdišča: Na trasi avtoceste, na nekdanjih njivah z ledinskim imenom Popava, vzhodno od izvoza Lipovci (med izvozom in nadvozom poljske ceste čez avtocesto)., Na prostoru, velikem ok. 20 x 40 m, je bilo odkritih 11 zgodnjesrednjeveških žganih grobov. V dveh grobovih je bila odkrita žara. Grobovi so bili vkopani v prostor med zgodnjesrednjeveškimi jamami, ki jih glede na medsebojno bližino lahko opredelimo kot ostanke petih domačij..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: grobišče