Report

Site name:
Fernitz, Keramikstreufunde
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
650 - 900
Settlement:
Fernitz
Topographic unit:
Fernitz-Mellach
Topographic area:
Graz-Umgebung
Region:
Styria
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: Talrand, 1738,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, die Keramikfragmente werden von C. Gutjahr hauptsächlich ins 8. Jh. datiert, einige aber auch noch ins 7. bzw. 9. Jh.