Report

Site name:
Korinjski hrib
Site features:
fortificationS, flat graveyard, cemetery
Settlement:
Veliki Korinj
Topographic unit:
Zagradec
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Karo Špela Arheološko najdišče Korinjski hrib nad Velikim Korinjem v poznoantičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (diplomska naloga) Ljubljana 1999
Božič Dragan, Bratož Rajko, Ciglenečki Slavko, Dular Janez, Horvat Jana, Knific Timotej, Kos Peter, Pleterski Andrej, Šašel Kos Marjeta, Turk Ivan, Velušček Anton Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov Ljubljana 1999 336
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 35
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 28-30
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 20, 29-84
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122