Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, direction N, Slope - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
950 - 1850
Settlement:
Šmarje
Topographic unit:
Šmarje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Na robu rimskega vicusa stoji cerkev sv. Marije, na pobočju, ki zložno pada proti severu. Grobovi v smeri Z-V so bili doslej najdeni od pločnika pri cesti do južne stene cerkve . Večina grobov leži v smeri od juga proti severu in ima pridatke iz poznega srednjega veka in novega veka. Ali je pokopavanje potekalo tudi v času obstoja protituršeka tabora (konec 15. st do 18. st.), še ni razjasnjeno. Prva okostja so odkrili pri kopanju drenačnih jarkov (1978-1979), grob z zgodnjesrednjeveškimi pridatki pa pri gradnji plinovoda 2021. V enem grobu pod pločnikom so bili 4 naglavni obročki 0808, dva sta bila velika in debela, kar kaže na čas od srede 10. st. dalje. Sedanja cerkev je verjetno iz začetka 13. st.