Report

Site name:
Hrib pri smreki
Site features:
Elevation, settlement
Settlement:
Andraž nad Polzelo
Topographic unit:
Polzela
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: južni obronek polja , južno od kmetije Močnik v Hotunjah,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Domnevno ostanki kmetije (dvorca?) iz poznega srednjega veka. Po izročilu naj bi tam nekoč stal grad. Danes njive, na njih ni najdb..Natančnost lokacije: natančna lokacija