Report

Site name:
železniška postaja
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Veržej
Topographic unit:
Veržej
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stele France Varstvo spomenikov (od 1.4. do 1.10. 1923) Zbornik za umetnostno zgodovino 3 Ljubljana 1923 143
Kovačič Fran Ljutomer. Zgodovina trga in sreza Maribor 1926 5
Kovačič Fran Slovenska Štajerska in Prekmurje Ljubljana 1926 24, 59
Kovačič Fran Postanek in razvoj mariborskega muzeja Časopis za zgodovino in narodopisje 23 Maribor 1928 265
Dinklage Karl Frühdeutsche Volkskultur der Ostmark im Spiegel der Bodenfunde von Untersteiermark und Krain Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 71 Wien 1941 T. 5/11
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 5, 49, 118
Baš Angelos Josip Korošec: Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Zgodovinski časopis 1 Ljubljana 1947 206
Baš Angelos Spomeniško Pomurje 1959 6, 28
Pahič Stanko Veržej Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 156-158
Pahič Stanko Veržej Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 333
Kerman Branko Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji. Arheologija zgodnjega srednjega veka v Prekmurju Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave Murska Sobota 1997 43, 350-351
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68