Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, cemetery
Settlement:
Vogrsko
Topographic unit:
Šempeter pri Gorici
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Neopredeljeni skeletni grobovi.Opis lokacije in najdišča: gradbena jama za hišo Milana Perca (Vogrsko 7a), 1416/1, k.o.Vogrsko, V gradbeni jami je bilo najdenih nekaj skeletnih grobov. Po izročilu naj bi tam stala najstarejša cerkev.Natančnost lokacije: natančna lokacija