Report

Site name:
Travnarjevo gradišče
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Hamlet:
Gašparjevo gradišče
Settlement:
Velika vas
Topographic unit:
Kresnice
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Arheološko najdišče je severno nad dolino reke Save in naselja Senožeti, na grebenu, ki se vleče jugozahodno od Velike vasi proti jugu, Arheološko najdišče je severno nad dolino reke Save in naselja Senožeti, na grebenu, ki se vleče jugozahodno od Velike vasi proti jugu. S sondiranjem 1989 je bilo odkrito dobro ohranjeno poznoantično zidovje. Sledovi poselitve so vidni na vrhu vzpetine (izravnava proti jugu), zahodnem in južnem pobočju (terase)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: višinska naselbina.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacija je povzeta po notici v VS, vendar najdbe niso objavljene