Report

Site name:
Nedelski vrh (cerkev sv. Trojice)
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Gornji Petrovci
Topographic unit:
Gornji Petrovci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , Cerkev je v romaniko datirana na podlagi značilnih lijakastih okenskih odprtin..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na nekoliko vzvišenem platoju, 731, k. o. Gornji Petrovci,