Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
650 - 860
Settlement:
Kremsdorf
Topographic unit:
Micheldorf
Topographic area:
Kirchdorf an der Krems
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: zahodno ob cesti Gräberfeldstrasse, 7727/2, 729,730/2, Grobovi so razvrščeni v skupinah vzdolž rimske ceste, na njeni zahodni strani v dolžini 300 m. Vse v ravnini..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejši je naglavni obroček s košarico tipa Allach-Untermünzing, ki je težko mlajši od srednje tretjine 7. st., najmlajši so naglavni obročki tipa _0608, ni pa že tistih tipa _0808