Report

Site name:
Ajdovska jama
Site features:
cave, Single find, Ceramics, Tool, weapons
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Nemška vas
Topographic unit:
Veliki Trn
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , V Ajdovski jami so v višjih plasteh, poleg kovinskih najdb (orodje, orožje), odkrili tudi najverjetneje visokosrednjeveško in poznosrednjeveško lončenino (Ložar 1939, 183, 208, 212, tab. XVI. Sl. 7; prim. Knez 1967, 391)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,