Report

Site name:
Kicelj = Kucel = Na Kiclju
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Vinica
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- najdišče je identificiral D. Božič jan. 1993 (glej poročilo v mapi in objavo: Lib. 7656)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Deschmann Karl Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach Laibach 1888 116
Božič Dragan, Ciglenečki Slavko Zenonov tremis in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. Der Tremissis der Kaisers Zeno und die spätantike Befestigung Gradec bei Velika Strmica Arheološki vestnik 46 Ljubljana 1995 265-266