Report

Site name:
trg Giordana Brunna = Giordanov trg
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 700
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob vzhodnem krilu samostana sv. Klare v 4 sondah. Ključni sta sondi A in D tik samostana. Lokacija odvezta na območju sonde D., 383, 384, 390, k. o. Koper. 390 je danes razdeljena na / 1 in /2 (vir: Atlas Okolja, 20.10.2020):., V južnem delu sonde A in v sondi D, to je bližje samostanu sv. Klare so pod 10 grobovi brez pridatkov, odkrili veliko količino poznoantičnih najdb (odlomki amfor vzhodnosredozemskega izvora, npr. LR 1, Keay LIII,A in LR2, Keay LXV, odlomki afriške sigilate iz 7. stoletja, lončenina posod domače izdelave) in ostankov arhitekture, datiranih od 5. do vključno 7. stoletja (Snoj 1996, 58-59; Mileusnić 2011, 80-81; Trenz et al. 2011, 126). Zid 12 v sondi C bi lahko bil glede na način gradnje (neobdelani kamni ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,