Report

Site name:
Gradišče = Jaršč = Jurče
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
400 - 650
Hamlet:
Ukenberk
Settlement:
Hom
Topographic unit:
Rakovnik
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Z jarkom obdan plato, Z jarkom obdan plato z ostanki poznoantične naselbine. Jarek sam je verjetno mlajši (srednjeveški?). Najdena poznoantična in srednjeveška keramika.