Report

Site name:
Grajsko kopališče
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Prazgodovinski Bled Dela 1. razreda SAZU 12/8 Ljubljana 1960 6
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 162
Pleterski Andrej Uporaba arheoloških najdb in zgodovinskih virov pri srednjeveškem zgodovinskem raziskovanju (na primeru Bleda in razvoja tamošnjega briksenskega gospostva) Zgodovinski časopis 32/4 Ljubljana 1978 376-377
Knific Timotej Arheološki zemljevid blejskega kota v zgodnjem srednjem veku. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino (Iz zgodovine Bleda) 32 Ljubljana 1984 101
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34