Report

Site name:
Gradišče (Sv. Jošt)
Site features:
hoard
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Trebenče
Topographic unit:
Cerkno
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- detektorske najdbe iz leta 1995 (?) - Draganova pripoved (sept. 2001)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 35, 44
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 170
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 117, 124, 145