Report

Site name:
Sv. Kolomban
Site features:
stray find
Time span:
800 - 900
Settlement:
Kolomban
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Cerkvica (ca 5 x 5 m) in okostni grob v krsti iz kamnitih plošč. Okrašeni arh. členi, ki so bili najdeni že prej, so del cerkvice.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Peracca Manlio Mostra protostorica e romana di Muggia Muggia 1968 46
Sagadin Milan Plastika s pleteninasto ornamentiko v Sloveniji Koper 1977 28
Župančič Matej Hrvatini Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 170-171
Fabec Tomaž Predhodne arheološke raziskave v Kolombanu - arheološko najdišče sv. Kolomban (EŠD 1378) Arheologija v letu 2017 - dediščina za javnost Ljubljana 2018 17