Report

Site name:
Gorjanci (Gradec nad MIhovim?)
Site features:
Single find, other finds
Time span:
500 - 700
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Lokacija najdišča je vprašljiva. Morda skrinjica sploh ni od tu ..., Velika verjetnost je, da je bila skrinjica najdena na grobišču Gradec nad Mihovim, vendar jo je šele pri pranju opazil delavec, ki jo je odnesel domov in jo čez leta prinesel v Dolenjski muzej (z meglenimi najdiščnimi podatki). (M. Belak).Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: , po stari objavi, Nima prave pletenine, kar govori za čas pred 8. st..Drugačno najdišče ali najdba: relikviarij