Report

Site name:
Humek
Site features:
a burial ground without a church, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
775 - 850
Settlement:
Dobova
Topographic unit:
Dobova
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Lonec s trojno nepravilno valovnico (prim. Knific 2002, 123:20) in trije naglavni obročki (Knific 2002, 123: 21), z dva (prim. Turk 2005) z vertikalno vdeto pločevinasto jagodo (t. i. Bommelohringe) iz groba 25, s približnimi primerjavami iz Smokuča, Kranja (GŽCK) in Komende ter drugih (prim. Sagadin 2013, 259), omogočajo datiranje v konec 8. stoletja in začetek 9. stoletja (prim. Knific 2013, 260). V Srednjem Podonavju so različice takšnega naglavnega obročka pogoste v začetku 9. stoletja (Knific 2009;.Opis lokacije in najdišča: Koord . odvezti sredi parcele., 130/1, k.o. Mihalovec, Leta 1981 je bilo na območju gradbene jame za hišo Antona Humka in njene neposredne okolice na sosednjih parcelah odkritih 28 grobov; dva žgana iz obdobja kulture žarnih grobišč, dva žgana iz zgodnje antike, 19 okostnih antičnih grobov in 10 (Guštin 1982, 190) oziroma 12 (prim. Knific 2002, 123) ali 11 okostnih zgodnjesrednjeveških grobov s pridatki (prim. Knific 2009, 77)..Natančnost lokacije: natančna lokacija