Report

Site name:
Poštela
Site features:
Elevation, Single find, non-ceramic vessels, Tool, weapons
Time span:
750 - 1000
Settlement:
Razvanje
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na izpostavljenem platoju na skrajno vzhodnem grebenu Pohorja, 200 m nad Dravskim poljem, znotraj okopov starejšeželeznodobnega gradišča. Na notranji strani prečnega nasipa, ob drugi zgornji terasi gradišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zakladno najdbo datiramo na podlagi tipične sestave (ostroga, sekira, lemež in črtalo pluga, ponev) in primerjave z zakladnimi najdbami srednje in jugovzhodne Evrope, datiranimi med 8. in 10. stoletje.